İnsan Kaynakları

ERBOSAN BORU olarak şirket sistemini kişisel ve takım performansına dayalı şekilde geliştirmek ve iş verimliliği artırmak için çalışanlarımızın sektörel yönden eğitim ve gelişimlerini destekliyoruz.
ERBOSAN BORU istihdam politikasında yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarının sağlanması gerekliliğine içtenlikle inanmaktayız. Çalışanlarımızın maddi ve manevi hakları gözetilerek bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı; Nitelikli, huzurlu ve sıcak çalışma ortamı sağlamak temel amaçlarımızdandır.