Şirketimiz Ödenmiş sermayesi 20.000.000 TL olup, sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekildedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
Nominal Değer (TL)
Sermayedeki Payı (%)
Oy Hakkı Oranı (%)
Azimut Portföy Delta Serbest Özel Fon
4.803.199,00
24,02
24,02
MAHMUT ÖZBIYIK
1.383.320,65
6,92
6,92
MEHMET ÖZBIYIK
1.383.319,25
6,92
6,92
İbrahim GÖKNAR
1.155.149,47
5,78
5,78
Diğer
11.275.011,63
56,38
56,38
TOPLAM
20.000.000,00
100,00
100,00
Demo Title

Demo content

Demo Title

Demo content

Demo Title

Demo content

Demo Title

Demo content

Demo Title

Demo content

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

YUNUS ZENGİN

Tel: (0352) 311 35 11

E-posta: yatirimci@erbosan.com.tr